Lipová alej ve Slivici

Název památného stromu: Lipová alej ve Slivici
Vyhlášení: 9. 5. 2005
Počet jedinců: 46
Druh dřeviny: Lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Číslo ústředního seznamu: 211055.x/48
Obec: Milín
Katastrální území: Milín
Číslo parcelní pozemku: 635/6 640/4 640/7 641/1 980/1
Popis lokality: před kostelem ve Slivici, při bývalé cestě do Příbrami
GPS: 49°38'42.16"N, 14°1'59.869"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
120-350 cm
Výška: 20-25 m
Věk: cca 360 let
Zdravotní stav: dobrý, ošetřeno v roce 2006
Důvody ochrany: krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí