Lípy v Kamenné u sv. Víta

Název památného stromu: Lípy v Kamenné 1
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 4
Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia cordata)
Číslo ústředního seznamu: 211031.x/4
Obec: Milín
Katastrální území: Třebsko
Číslo parcelní pozemku: 261/1
Popis lokality: na návrší za vsí u sochy sv.Víta
GPS: 49°37'29.013"N, 13°59'0.647"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
cca 141-280 cm
Výška: 12 - 18 m
Věk: cca 195 let
Zdravotní stav: zhoršený
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

Lípy v Kamenné u cesty ke sv. Vítu

Název památného stromu: Lípy v Kamenné 2
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 5
Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia cordata) a lípa velkolistá (Tilia platyphylla)
Číslo ústředního seznamu: 211032.x/5
Obec: Milín
Katastrální území: Kamenná u Příbramě
Číslo parcelní pozemku: 240
Popis lokality: podél cesty z Kamenné ke sv.Vítu (bývalá cesta do Třebska)
GPS: 49°37'27.432"N, 13°59'12.319"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
275 - 448 cm (v roce 2009)
Výška: 15 - 19 m
Věk: cca 190 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.