Lípa v Jincích

Název památného stromu: Lípa v Jincích
Vyhlášení: 24. 8. 2004
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia cordata)
Číslo ústředního seznamu: 211124.1/1
Obec: Jince
Katastrální území: Jince
Číslo parcelní pozemku: 468/1
Popis lokality: mezi mlýnem a bývalou Železářskou hutí v obci
GPS: 49°47'17.465"N, 13°58'44.871"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
615 cm (v roce 2004)
Výška: 21 m
Věk: cca 400 let
Zdravotní stav: dutý kmen, v dutině druhotné chůdové kořeny (kořenové kmínky)
Důvody ochrany: jedinec úctyhodného stáří a rozměrů
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí