Horní Hbity, Duby na Šenkýřově zahradě

Název památného stromu: Duby na Šenkýřově zahradě
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 8
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)
Číslo ústředního seznamu: 211028.x/8
Obec: Jablonná
Katastrální území: Horní Hbity
Číslo parcelní pozemku: 263/4
Popis lokality: Šenkýřova zahrada u silnice
GPS: 49°39'16.879"N, 14°9'6.227"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
340 cm (v roce 2004)
Výška: 27 m
Věk: cca 220 let
Zdravotní stav: výborný, vitální
Důvody ochrany: vzrostlý strom, krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí