Znak ČR

Odkazy

Vybraná literatura:

Hrušková M. et Turek J. (1987): O památných stromech. – Praha.
Hrušková M. et Turek J. (1995): Památné stromy. – Silva Regina, Praha.
Hrušková M. et Turek J. (1999): Stromy pamatují. – Tiskárna Havlíčkův Brod, Praha.
Hrušková M. et Turek J. (2001): Památné stromy II. – Tiskárny Havlíčkův Brod, Praha.
Hrušková M., Ludvík B. et Turek J. (2003): Stromy se na nás dívají. – Fraus, Plzeň.
Chadt J.Ev. (1913): Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. – Písek
Němec J. et kol. (2003). Památné stromy v Čechách, na Moravě, ve Slezku. – Olympia, Praha.
Reš B. (1998): Památné stromy. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Bílek P. et. kol. (2008): Dub svatého Václava, Město Příbram

Odkazy:

Ústřední seznam ochrany přírody http://drusop.nature.cz
Památné stromy www.pamatnestromy.cz
Staré a památné stromy www.starestromy.cz
Významné stromy VLS ČR s.p.www.vls.cz/apvyznam
Významné stromy LČR s.p.http://www.lesycr.cz/cs/turiste-a-pratele-prirody/lesy-a-ochrana-prirody/vyznamne-stromy-lcr.ep/
Památné stromy Sokolovska www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=sekce&id=10
Památné stromy Táborska www.tabor.cz/cs/obcan/zivotni-prostredi
Památné stromy Třeboňska stromy.trebonsko.org/index.php
Stránky o památných stromech sdružení QUERCUS http://www.stromy.cz
Vývoj ochrany stromů http://www.stromzivota.cz/cestina/zajimavosti/1_1_2_5.php
Péče o stromy http://www.arboristika.cz