Drásovská lípa

Název památného stromu: Drásovská lípa
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia cordata)
Číslo ústředního seznamu: 211022.1/1
Obec: Drásov
Katastrální území: Drásov u Příbramě
Číslo parcelní pozemku: 354
Popis lokality: na hrázi rybníka Červený v osadě Skalka
GPS: 49°42'20.067"N, 14°6'32.203"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
358 cm (v roce 2009)
Výška: 18 m
Věk: cca 220 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí