Mýšlovická hrušeň

Název památného stromu: Mýšlovická hrušeň (Hrušeň ve Vrančicích)
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: hrušeň obecná (Pyrus communis L.)
Číslo ústředního seznamu: 21107.1/1
Obec: Vrančice
Katastrální území: Mýšlovice
Číslo parcelní pozemku: 298
Popis lokality: asi 500 m od strakonické silnice (I/4) v polích, jižně od silnice do Solenic
GPS: 49°36'15.727"N, 14°4'34.06"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
295 cm
Výška: 7 m
Věk: cca 205 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí