Jilma v Lázu

Název památného stromu: Jilma v Lázu
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: jilm horský (Ulmus glabra)
Číslo ústředního seznamu: 211046.1/1
Obec: Láz
Katastrální území: Láz
Číslo parcelní pozemku: 587/12
Popis lokality: v poli, na návrší za obcí
GPS: 49°39'24.646"N, 13°54'59.441"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
456 cm (v roce 2004)
Výška: 0 m
Věk: cca 200 let
Zdravotní stav: zcela suchý ležící kmen, v okolí rostou mladé jilmy
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.