Hrušeň Marie

Název památného stromu: Hrušeň Marie
Vyhlášení: 19. 08. 2009
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: hrušeň obecná polnička (Pyrus communis var. pyraster)
Číslo ústředního seznamu: 105537
Obec: Drahlín
Katastrální území: Drahlín
Číslo parcelní pozemku: 768/1
Popis lokality: při hranici s pozemkem parc. č. 768/14
GPS: 49°43'57.981"N, 13°57'38.765"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
251 cm
Výška: 10 m
Věk: cca 162 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: Strom je ojedinělý (raritní) svým druhem, stářím i dobrým zdravotním stavem.
Ochranné pásmo: Kruh o poloměru 6,5 m kolem stromu, který zasahuje na pozemky parc. č. 768/1 a 768/14 v k. ú. Drahlín.