Lípa Charlotty Masarykové

Název památného stromu: Lípa Charlotty Masarykové
Vyhlášení: 29. 09. 2015
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Číslo ústředního seznamu: 106407
Obec: Příbram
Katastrální území: Lazec
Číslo parcelní pozemku: 768/1
Popis lokality: lesopark Litavka nedaleko rybníčku Pod lípou
GPS: 49°40'12.205"N, 13°57'52.314"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
305 cm
Výška: 24 m
Věk: 95 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: Vysazena 25. 4. 1926 při stromkové slavnosti na památku Charlotty Masarykové.
Ochranné pásmo: Kruh o poloměru 9,7 m kolem stromu, který zasahuje na pozemky parc. č. 767/1 a 768/1 v k. ú. Lazec.

Výsadba

Tato lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.) byla vysazena 25. dubna 1926 při tzv. stromkové slavnosti na památku Charlotty Masarykové, manželky prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Slavnost, kterou pořádala osvětová komise z Vysoké Pece, měla rovněž povzbudit lásku občanů ke stromům a uctění památky obětí první světové války.

Památný strom

Za památný strom ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byla Městským úřadem Příbram, Odborem životního prostředí, vyhlášena v roce 2015 pro svůj významný vzrůst, perspektivu a i historický význam. V době vyhlášení byla vysoká 24 m a její obvod ve výšce 130 cm nad zemí byl 305 cm.

Popis druhu a využití

Lípa srdčitá, též malolistá, je opadavý listnatý strom z čeledi slézovitých, který může dorůstat do výšky i přes 30 m. Disponuje statným kmenem a košatou korunou, kterou tvoří větve a řapíkaté a srdčité listy (odtud ostatně druhový název). Je původním evropským druhem rozšířeným od Španělska po Skandinávii a na východě po Ural, roste ve smíšených listnatých hájích, suťových lesích a luzích. Dnes na ni běžně narazíme ve městech, kde bývá součástí výsadeb na veřejném prostranství. Lípa je považována za náš národní strom, což platí i pro další slovanské národy. Pro své vlastnosti se lípa pěstuje od pradávna- měkké lehce opracovatelné dřevo je ceněno zejména řezbáři, léčivý čaj z květů se užívá při nachlazení, horečkách, nemocech v oblasti trávicího či močového ústrojí. Včelám poskytuje nektar a pyl. Z lipového lýka se v minulosti vyráběly střevíce, provazy nebo nádoby na obilí.